O mnie

Tytuł magistra psychologii zdobyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Moja specjalizacja to Wspieranie Rozwoju Osobowości.
Kontynuowałam naukę na studiach podyplomowych z zakresu: Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, oraz Oligofrenopedagogiki i Przygotowania Pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.
Ukończyłam też kurs: Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.
Odbyłam roczne szkolenie: Terapia Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie.
Ostatnio ukończyłam szkolenie: Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania – organizator Trzecia Fala – prowadzący dr. Marcin Domurat. W nurcie Terapii Akceptacji i Zaangażowania poddaję swoją pracę superwizji grupowej w ramach treningu portlandzkiego.
Od początku mojej przygody z psychologią uczestniczyłam w licznych kursach oraz konferencjach, aby nieustannie poszerzać i aktualizować swoją wiedzę:
 • „W umyśle terapeuty rodzinnego” – warsztat z profesorem De Barbaro, Psychomedic.pl
 • Szkolenie: Wstęp do psychoterapii poznawczo-behawioralnej – 2020r. -Sylwia Sitkowska
 • Szkolenie: „Dyscyplina w grupie – rozwój społeczny oraz rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym” – 7.12.2019r. – Akademia Edukacji
 • Szkolenie – Język Komunikacji „Makaton” – 15-16.11.2019r.
 • Konferencja: „Zrozumieć FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – diagnoza, funkcjonowanie, terapia” – 30 września 2019r. – organizowana przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska; Wydział Edukacji, Kultury, Sportu.
 • Konferencja: Kształcenie kreatywności, innowacyjności uczniów na przykładzie najlepszej szkoły na świecie No Bell w Konstancinie – Jeziornie. – 16.10.2019r. – organizowana przez Bibliotekę Pedagogiczna, Biała Podlaska. 
 • „Bialskie Dzieci Bezpieczne” – konferencja organizowana przez Stowarzyszenie „ Jedno serce” oraz Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę.
 • Wychowanie do szczęścia – wykład Iwony Majewskiej – Opiełki
 • Program Przeciwdziałania Przemocy STOP – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej Dziecka”
 • Metoda Kids’ Skills – Dam Radę! – Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Certyfikat Zawodowy Psycholog Do Domu – Grupa PDD S.A.
 • Rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji – Kepner – Tregoe
 • Trening asertywności – Uniwersytet Warszawski.
 • Trening interpersonalny – Uniwersytet Warszawski.
 • Warsztat kompetencji psychologicznych – Uniwersytet Warszawski.
 • Warsztat pracy trenera biznesu – Uniwersytet Warszawski.
 • Trening komunikacji interpersonalnej – Uniwersytet Warszawski.
 • Trening intrapersonalny – Uniwersytet Warszawski.
W Niepublicznym Przedszkolu Fiku Miku od 2015 r. prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci wspierające rozwój emocjonalno – społeczny, obserwuję i diagnozuję podopiecznych, udzielam konsultacji wychowawczych nauczycielom i rodzicom, szkolę kadrę Pedagogiczną, organizuję warsztaty przygotowujące rodziców do wychowania przedszkolnego ich dzieci.
Pracowałam również ponad trzy lata w Zespole Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej, prowadząc terapię psychologiczną uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz udzielałam tam wsparcia psychologicznego i konsultacji wychowawczych rodzicom.
Dwa lata współpracowałam z Centrum Psychoterapii i Rozwoju „Lustro”. Wspierałam indywidualnie młodzież i dorosłych. Prowadziłam także grupowe zajęcia rozwijające umiejętności osobiste i społeczne dla młodzieży.
Doświadczenie zdobywałam w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej w Warszawie oraz Piastowie, jak też pracując z uzależnioną młodzieżą, licealistami i gimnazjalistami zarówno indywidualnie jak i grupowo.