Aktualności

Zapraszam na trening interpersonalny, czyli rozwijanie umiejętności potrzebnych do dobrego funkcjonowania społecznego. Polecam szczególnie uczniom 8 klas oraz maturzystom, którzy niedługo wkroczą w nowe środowiska szkół ponadpodstawowych oraz wyższych uczelni. Na warsztatach będziemy wzmacniać:
 • Pewność siebie,
 • Zdolność wczuwania się w sytuacje i uczucia innych osób,
 • Umiejętności komunikacyjne,
 • Zdolność nawiązywania pozytywnych relacji społecznych,
 • Asertywność,
 • Radzenie sobie z trudnościami okresu dorastania i wczesnej dorosłości.

Cele:

 • Doskonalenie kompetencji społecznych oraz wglądu w siebie,
 • Wzmacnianie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości,
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej,
 • Usprawnianie samokontroli,
 • Budowanie odporności na stres i niepowodzenia.

Grupa dla młodzieży w wieku 14 -18 lat. Spotkania będą odbywać się w ustalone dni dwa razy w miesiącu w godzinach 16.30 -18.30. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne: 502 087 211.

Jeden warsztat trwa ok. 90-120 minut(w zależności od liczby uczestników) i kosztuje 100 zł. Grupa liczyć będzie od 4 do 6 osób. Przewidziany jest cykl 10 spotkań, jednak ilość zajęć w jakiej można wziąć udział jest dowolny. Każdy uczestnik może zrezygnować lub dołączyć w każdej chwili.