Warsztaty grupowe

Zapraszam na zajęcia rozwijające umiejętności osobiste i społeczne dla młodzieży w wieku 15-18 lat. Grupa rusza 23.05.2022r., jest otwarta, można dołączyć w każdej chwili. Spotkania będą odbywać się co drugi poniedziałek o godzinie 16.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne: 502 087 211.
Zapraszam na zajęcia rozwijające umiejętności osobiste i społeczne dla młodzieży w wieku 10-14 lat. Grupa rusza 30.05.2022r., jest otwarta, można dołączyć w każdej chwili. Spotkania odbywać się będą co drugi poniedziałek o godzinie 16.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne: 502 087 211.

Zajęcia skierowane są do młodzieży pragnącej rozwijać osobiste umiejętności oraz zdolności funkcjonowania w grupach społecznych.

Podczas spotkania uczestnicy rozwijać będą:

 • Świadomość swoich emocji i potrzeb,
 • Mocne strony, talenty i zainteresowania,
 • Zdolność wczuwania się w sytuacje i uczucia innych osób,
 • Umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • Zdolność budowania bliskich więzi,
 • Asertywność,
 • Radzenie sobie z trudnościami okresu dorastania.

Cele:

 • Doskonalenie osobistych kompetencji i wglądu w siebie,
 • Wzmacnianie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości,
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej,
 • Usprawnianie samokontroli,
 • Budowanie odporności na stres i niepowodzenia.

Jeden warsztat trwa ok. 90 – 120 minut(w zależności od liczby uczestników) i kosztuje 50 zł. Grupa liczy od 4 do 6 osób. Przewidziany jest cykl 10 spotkań, jednak ilość zajęć w jakiej można wziąć udział jest dowolny. Każdy uczestnik może zrezygnować lub dołączyć w każdej chwili.